Oznámenie č. o4/c6/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 6/1989
Platnosť od 22.03.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj

vydala po dohode s Federálnym cenovým úradom podľa § 29 písm. c) zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy a podľa § 65 ods. 1 vyhlášky č. 113/1985 Zb. o cenách výnos č. 3 z 30. decembra 1988 pre poskytovanie informácií pre riadenie vývoja cien projektových prác a inžinierskych činností vo výstavbe.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Dňom účinnosti tohto výnosu sa zrušujú smernice Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 9 z 2. novembra 1984 pre poskytovanie podkladov pre riadenie vývoja cien projektových prác (reg. čiastka 10/1985 Zb.) v znení výnosu Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 2 z 25. 9. 1987 (reg. čiastka 20/1987 Zb.). Výnos bude uverejnený v Spravodajcovi ŠKVTIR, čiastka 8/1988; možno doň nazrieť na Štátnej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.