Oznámenie č. o4/c6/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 6/1989
Platnosť od 22.03.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené