Oznámenie č. o1/c6/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 6/1989
Platnosť od 22.03.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marcom 1989.

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí a Federálne ministerstvo financií

vydali podľa § 123 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 188/1988 Zb. po dohode s Ústrednou radou odborov a podľa § 28 písm. e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá) po dohode so Štátnou banku československou výnos z 15. januára 1989 č. 223-6117-5119, 050189, ktorým sa dopĺňa výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a ministerstva financií z 30. januára 1987 č. 514-29340-5119, 251186 o vernostných stabilizačných odmenách pracovníkov vo vybraných okresoch a miestach Severočeského, Západočeského a Juhočeského kraja.

Výnosom sa novo upravuje poskytovanie vernostných stabilizačných odmien pracovníkom aj v ďalších obciach, ich častiach alebo sídelných jednotkách vo vybraných okresoch a miestach Severočeského, Západočeského a Juhočeského kraja.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marcom 1989. Bol zaslaný zainteresovaným federálnym ústredným orgánom, ústredným orgánom republík a krajským národným výborom, na ktorých možno doň nazrieť. Výnos bude publikovaný v Spravodajcovi Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.