Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 83 výsledkov k 23. 1. 2021
Rozbaliť524/2011 Z. z. - Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri povoľovaní sprístupňovania banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave
Rozbaliť258/2011 Z. z. - Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia
Rozbaliť325/2010 Z. z. - Podrobnosti postupu komisie pri výberovom konaní dobývacieho priestoru
Rozbaliť292/2009 Z. z. - Zákon o obchodovaní s výrobkami, obmedzenými z bezpečnostných dôvodov
Rozbaliť250/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o slávnostných baníckych uniformách
Rozbaliť244/2009 Z. z. - Vyhláška o subjekte, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom
Rozbaliť118/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zamestnávaní žien podzemnými prácami v podzemí a v baniach všetkých druhov (č. 45) z roku 1935 Slovenskou republikou
Rozbaliťr1/c17/2008 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby a tlačovej chyby v zákone č. 577/2007 Z. z.
Rozbaliť214/2002 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
Rozbaliť117/2002 Z. z. - Nariadenie o požiadavkách na bezpečnosť pri banskej činnosti
Rozbaliť50/2002 Z. z. - Nariadenie o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty
Rozbaliť391/2001 Z. z. - Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach baníctva
Rozbaliť352/1999 Z. z. - Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach baníctva
Rozbaliť110/1999 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a zdraví v baniach č. 176 z roku 1995
Rozbaliť95/1999 Z. z. - Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času v uhoľnom baníctve
Rozbaliť382/1998 Z. z. - Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 28. júla 1997 č. 4/1997 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach baníctva
Rozbaliť72/1998 Z. z. - Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach baníctva
Rozbaliť59/1998 Z. z. - Zákon o Slovenskej banskej komore
Rozbaliť58/1998 Z. z. - Novela o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
Rozbaliť211/1996 Z. z. - Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach uhoľného a rudného baníctva
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.