Oznámenie č. o7/c34/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 34/1989
Platnosť od 22.12.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 23 ods. 1, § 123 ods. 2 a § 272 ods. 3 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Slovenskou odborovou radou a Slovenským zväzom výrobných družstiev výnos zo dňa 1. augusta 1989 č. 5/486/89 o usmerňovaní mzdových prostriedkov vo výrobných družstvách v Slovenskej socialistickej republike.

Výnos sa vzťahuje na výrobné družstvá združené v Slovenskom zväze výrobných družstiev. Stanovuje spôsoby usmerňovania mzdových prostriedkov, hodnotenia vývoja miezd, pravidlá tvorby a čerpania fondu odmien a opatrenia pri prekročení mzdových prostriedkov.

Výnosom sa zrušujú smernice Slovenského zväzu výrobných družstiev o usmerňovaní mzdových prostriedkov vo výrobných družstvách, schválené predstavenstvom Slovenského zväzu výrobných družstiev dňa 29. marca 1988 uznesením č. 74, uverejnené vo Vestníku Slovenského zväzu výrobných družstiev č. 6/1988 por. č. 34.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov. Bude uverejnený vo Vestníku Slovenského zväzu výrobných družstiev. Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a na Slovenskom zväze výrobných družstiev.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.