Oznámenie č. o1/c34/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 34/1989
Platnosť od 22.12.1989
Redakčná poznámka

Výnos sa vzťahuje nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 188/1988 Zb. (úplné znenie zákon č. 52/1989 Zb.) po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu výnos z 1. decembra 1989 č. VIII/2-20 391/89 o odmeňovaní odborných pracovníkov Investičnej banky.

Výnos sa vzťahuje na odborných pracovníkov Investičnej banky a nadobúda účinnosť 1. januárom 1990. Výnos dostala Investičná banka, na ktorej pracovníkov sa vzťahuje. Možno doň nazrieť v Investičnej banke, na Federálnom ministerstve financií a na Federálnom ministerstve práce a sociálnych vecí.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.