Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 722 výsledkov k 2. 4. 2020
...
Rozbaliť10/2020 Z. z. - Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča
Rozbaliť503/2019 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 17. decembra 2019 č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/2018
Rozbaliť502/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
Rozbaliť458/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu
Rozbaliť457/2019 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami
Rozbaliť456/2019 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre štatutárny audit bánk a pobočiek zahraničných bánk
Rozbaliť421/2019 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. novembra 2019 č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní v znení opatrenia č. 1/2014
Rozbaliť416/2019 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenského národného divadla
Rozbaliť390/2019 Z. z. - Novela Obchodného zákonníka
Rozbaliť353/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru
Rozbaliť342/2019 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov bankami a obchodníkmi s cennými papiermi
Rozbaliť341/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a finančného poradcu
Rozbaliť285/2019 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 200. výročia vymenovania A. Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa
Rozbaliť284/2019 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Mojmíra I.
Rozbaliť277/2019 Z. z. - Oznámenie o opatrení o výkazoch predkladaných DDS na účely poskytovania informácií NBS a európskym orgánom dohľadu
Rozbaliť273/2019 Z. z. - Oznámenie o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám
Rozbaliť261/2019 Z. z. - Oznámenie o vydaní rozhodnutia o intervenčnom opatrení
Rozbaliť260/2019 Z. z. - Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí pri príležitosti 150. výročia narodenia Michala Bosáka
Rozbaliť156/2019 Z. z. - Novela Obchodného zákonníka
Rozbaliť134/2019 Z. z. - Vyhláška o hazardných hrách
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené