Oznámenie č. o5/c26/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 26/1989
Platnosť od 29.09.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1989.

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí

vydalo podľa § 123 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce v znení zákona č. 188/1988 Zb. po dohode s Ústrednou radou odborov výnos z 1. augusta 1989 č. 223-8599-5123 o poskytovaní stabilizačných odmien občanom Poľskej ľudovej republiky zamestnaným v Československej socialistickej republike.

Výnos upravuje poskytovanie stabilizačných odmien občanom Poľskej ľudovej republiky, ktorí sú zamestnaní v československých organizáciách na základe Dojednania medzi Ministerstvom práce a sociálnych vecí ČSSR a Ministerstvom práce, miezd a sociálnych vecí Poľskej ľudovej republiky zo 16. októbra 1984.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1989; týmto dňom sa zrušuje úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 1. apríla 1975 č. I/5-661/75-6820/8160 o poskytovaní stabilizačných odmien občanom Poľskej ľudovej republiky zamestnaným v Československej socialistickej republike (ktorého vydanie bolo oznámené v čiastke 23/1975 Zb.); tým stráca platnosť aj dodatok k citovanej úprave z 1. júna 1976 č. I/5-384/76-6820-586.

Do výnosu možno nazrieť na federálnych ministerstvách práce a sociálnych vecí, palív a energetiky, hutníctva, strojárstva a elektrotechniky a financií, ministerstvách financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a v organizáciách, ktoré poľských občanov zamestnávajú.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.