Čiastka č. 26/1989 Zb.

Vydaná dňa: 29.09.1989
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
101/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecných podmienkach pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci 29.09.1989
104/1989 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom 01.01.1990
o1/c26/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o2/c26/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o3/c26/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o4/c26/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o5/c26/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o6/c26/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o8/c26/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené