Oznámenie č. o1/c11/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 11/1989
Platnosť od 05.04.1989
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov.

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí

vydalo podľa § 123 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 188/1988 Zb. po dohode s Ústrednou radou odborov, s Českým zväzom výrobných družstiev a Slovenským zväzom výrobných družstiev výnos zo 4. apríla 1989 č. 22-7738-5131, 150389 o osobnej hmotnej zainteresovanosti riaditeľov v rokoch 1989 až 1990.

Výnosom sa upravuje hmotná zainteresovanosť riaditeľov štátnych a družstevných podnikov a predsedov bytových, spotrebných, výrobných a iných družstiev. Dňom účinnosti tohto výnosu stráca platnosť pre tieto podniky a družstvá úprava FMPSV zo 4. novembra 1985 č. 513-21258-5131 o poskytovaní ročných odmien vedúcim pracovníkom hospodárskych organizácií (reg. v čiastke 33/1985 Zb.). Tento výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov.

Výnos bol zaslaný federálnym ústredným orgánom, ústredným orgánom republík a krajským národným výborom, na ktorých možno doňho nahliadnuť.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.