Účtovanie inventarizačného rozdielu majetku v štátnej príspevkovej organizácii

V minulých účtovných rokoch štátna príspevková organizácia stanovila nesprávne mesačné odpisy vo svojom odpisovom pláne, pričom pri príprave inventúr bol zistený rozdiel v majetku v kumulovaných mesačných odpisoch (oprávkach). Akým spôsobom je zákonné vykonať opravu nesprávne vyčísleného rozdielu majetku zisteného inventúrou majetku v roku 2014?

Autori: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2014
Dátum publikácie: 4. 2. 2015


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Bc. Jozef Sýkora, MBA

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
  • 419/2007 Z. z. Oznámenie o postupoch účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠF, obce a VÚC

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené