2. Životné minimum

Suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu, ktorá platí k 1. 1. príslušného kalendárneho roka, ovplyvňuje viaceré veličiny. K 1. 1. 2016 predstavuje sumu 198,09 €/mesiac. Pôvodne bola ustanovená opatrením MPSVR SR č. 186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime (ďalej len „ZŽM“) v znení neskorších predpisov na obdobie od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014. K dátumu 1. 7. kalendárneho roka sa suma životného minima každoročne zvyšovala, no ku dňu 1. 7. 2015 (rovnako ako aj k 1. 7. 2014) sa nezvýšila. Aj v roku 2016 sa aplikujú ustanovenia zákona č. 184/2014 Z. z., ktorý novelizoval ZŽM. Znamená to, že od 1. 7. 2015 sa pôvodný valorizačný mechanizmus neuplatnil a sumy životného minima sú naďalej garantované aspoň vo výške naposledy vykonanej úpravy. V období od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 zostáva naďalej v platnosti suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu vo výške 198,09 €/mesiac.

Autori: Ing. Jolana Strýčková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2016
Dátum publikácie: 18. 2. 2016
Prameň: Personálny a mzdový poradca podnikateľa / PMPP - 2016 / PMPP - 4-5/2016
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Odmena za prácu, mzda, platObsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jolana Strýčková

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené