Zdaňovacie obdobie v konkurze a daňové priznanie

Ak je na daňovníka vyhlásený konkurz, zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo pred vyhlásením konkurzu sa končí dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu. Ak ide o daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, daňové priznanie podáva správca konkurznej podstaty. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo pred vyhlásením konkurzu a skončilo dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu, je daňovník povinný podať do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Pre účel podania daňového priznania je daňovník povinný ku koncu zdaňovacieho obdobia zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť v súlade so zákonom o účtovníctve.

Autori: Ing. Ivana Glazelová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Dátum publikácie: 22. 3. 2017
Prameň: Dane a účtovníctvo / DaÚ - 2017 / DaÚ - 4/2017
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov
Obchodné právo / Konkurz a reštrukturalizácia / Konkurz; Vyrovnanie


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Ivana Glazelová

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené