Záverečný účet obce/VÚC – výsledok rozpočtového hospodárenia

V príspevku sa zameriame na problematiku výpočtu prebytku, resp. schodku rozpočtu obce/vyššieho územného celku. Uvedieme niekoľko príkladov a postupov účtovania, aby sme objasnili niektoré skutočnosti, ktoré ešte stále vyvolávajú nejasnosti a spôsobujú problémy pri výpočte prebytku, resp. schodku rozpočtu obce/vyššieho územného celku.

Autori: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum publikácie: 7. 3. 2018
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2018
Oblasti práva: Správne právo / Financie, finančné právo / Rozpočtové organizácie; Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 182/1993 Z. z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
  • 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  • 583/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
  • 419/2007 Z. z. Oznámenie o postupoch účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠF, obce a VÚC

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené