1. Výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy

Výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy podľa Občianskeho súdneho poriadku je upravený v ustanoveniach § 276 až § 302. Podkladom na vykonávanie zrážky zo mzdy je nariadenie výkonu rozhodnutia. Zamestnávateľ je povinný po doručení uznesenia o nariadení výkonu rozhodnutia zrážkami zo mzdy vydaného súdom vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca. Odo dňa doručenia uznesenia zamestnanec stráca nárok na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok. Povinnosť vyplatiť zrazené zrážky oprávnenému alebo súdu vzniká zamestnávateľovi až po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o nariadení výkonu rozhodnutia, o čom súd zamestnávateľa upovedomí. Zamestnávateľ prestane vykonávať zrážky zo mzdy, ak je pohľadávka uspokojená.

Autori: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 30. 6. 2016
Dátum publikácie: 19. 2. 2016
Prameň: Personálny a mzdový poradca podnikateľa / PMPP - 2016 / PMPP - 4-5/2016
Oblasti práva:
Občianske právo / Exekúcie, výkon rozhodnutí / Exekúcia
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Odmena za prácu, mzda, plat


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené