Reštrukturalizácia

Ak daňovníkovi bola povolená reštrukturalizácia, nedochádza z tohto dôvodu k zmene zdaňovacieho obdobia ku dňu povolenia reštrukturalizácie alebo počas reštrukturalizácie, a preto daňovník naďalej platí preddavky podľa § 42 ZDP a môže si uplatniť odpočet daňovej straty v súlade s § 30 ZDP. Po povolení reštrukturalizácie pokračuje daňovník v už začatom zdaňovacom období a bez ohľadu na trvanie reštrukturalizácie je zdaňovacím obdobím vždy kalendárny rok alebo hospodársky rok, čo vyplýva aj z § 14 ods. 2 ZDP. Daňovník, ktorému bola povolená reštrukturalizácia, na rozdiel od daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, nemusí ku dňu povolenia reštrukturalizácie, resp. k predchádzajúcemu dňu ukončiť zdaňovacie obdobie, vyčísľovať základ dane a podávať daňové priznanie.

Autori: Ing. Ivana Glazelová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Dátum publikácie: 22. 3. 2017
Prameň: Dane a účtovníctvo / DaÚ - 2017 / DaÚ - 4/2017
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov
Obchodné právo / Konkurz a reštrukturalizácia / Konkurz; Vyrovnanie


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Ivana Glazelová

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené