Príklady dodanenia záväzkov v osobitných prípadoch

Príklady dodanenia záväzkov v osobitných prípadoch, napr. v prípade záväzku v cudzej mene, záväzku, ktorého plnenie prevzal nový dlžník, záväzku z neuhradeného nájomného, záväzku u daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, záväzku u daňovníka v likvidácii, záväzku, ktorý prešiel na právneho nástupcu, záväzku z postúpenej pohľadávky,...

Autori: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Prameň: Dane a účtovníctvo / DaÚ - 2018 / DaÚ - 7/2018
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmovObsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené