Pozemkové úpravy a určovacia žaloba

Cieľom príspevku je rozobrať jednu z čiastkových otázok súvisiacich s vykonaním pozemkových úprav, ktorá má výrazné praktické dopady. Konkrétne, aký vplyv majú pozemkové úpravy na konanie o žalobe o určenie vlastníckeho práva k pozemkom, resp. spoluvlastníckym podielom, ktoré podliehali týmto pozemkovým úpravám. Môže tu dôjsť k situácii, keď sa tretia osoba bude domáhať určenia vlastníckeho práva v čase, keď konanie o pozemkových úpravách prebieha, ako aj k situácii, keď sa tretia osoba bude domáhať určenia vlastníckeho práva v čase po vykonaní pozemkových úprav.

Autori: JUDr. Marek Maslák, PhD.
Dátum publikácie: 29. 7. 2020
Prameň: Bulletin slovenskej advokácie / Bulletin SAK - 2020 / Bulletin SAK - 6/2020
Oblasti práva: Správne právo 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Marek Maslák, PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 330/1991 Zb. Zákon o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené