3. Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom vykonávajúcim práce zaradené do kategórie 3 alebo 4 (oblasť doplnkového dôchodkového sporenia)

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov definuje doplnkové dôchodkové sporenie ako zhromažďovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a vyplácanie dávok doplnkového dôchodkového sporenia.

Autori: Ing. Miroslav Mačuha Ing. Ľuboslava Minková JUDr. Igor Hvojník MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Právny stav od: 1. 12. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017
Dátum publikácie: 19. 12. 2016
Prameň: Personálny a mzdový poradca podnikateľa / PMPP - 2017 / PMPP - 2-3/2017
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahy


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Ľuboslava Minková, Ing. Miroslav Mačuha, JUDr. Igor Hvojník, MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené