Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby – zmeny od 1. 1. 2018

Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby bola doplnená poslednou novelou zákona o DPH. Od 1. 1. 2018 upravuje vznik daňovej povinnosti v prípade, ak platiteľ dane, ktorý používa osobitnú úpravu na základe prijatia platby, postúpi pohľadávku. Ďalej upravuje vznik práva na odpočítanie dane v prípade, ak je odberateľ platiteľom dane, ktorý používa osobitnú úpravu a za dodaný tovar alebo službu nezaplatí dodávateľovi, ale na základe postúpenej pohľadávky zaplatí inej osobe (postupníkovi).

Autori: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum publikácie: 27. 4. 2018
Prameň: Dane a účtovníctvo / DaÚ - 2018 / DaÚ - 5/2018
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Anna Jurišová

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené