Novinky v ochrane oznamovateľov korupčného správania

Nová zákonná úprava poskytovania ochrany oznamovateľov korupčného správania (tzv. whistleblowingu) ustanovuje  podmienky na ochranu fyzickej osoby – oznamovateľa v súvislosti s jej pracovnými vzťahmi a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní podaní o protispoločenskej činnosti. Určené skupiny zamestnávateľov sú povinné najneskôr do 30. 6. 2015 vytvoriť vnútorný systém prijímania a vybavovania podnetov zamestnancov, ako aj určenia zodpovednej osoby a zároveň zabezpečiť vedenie evidencie týchto podnetov.

Autori: JUDr. Mária Sumková
Právny stav od: 1. 1. 2015
Dátum publikácie: 6. 3. 2015
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2015
Oblasti práva: Pracovné právo 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Mária Sumková

Prílohy

  • Formulár na oznamovanie podnetov podľa z. č. 307/2014 Z. z. / 14 kB

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 307/2014 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené