Možnosti zriaďovania neštátnych (súkromných a cirkevných) škôl a školských zariadení v kontexte ich zaradenia do siete škôl a školských zariadení SR

Podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov školu a školské zariadenie môže zriadiť štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická alebo fyzická osoba. Školu alebo školské zariadenie je možno zriadiť až po jeho zaradení do siete škôl a školských zariadení SR. Vzdelanie získané v školách zriadených obcou, samosprávnym krajom, okresným úradom v sídle kraja, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby je v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. rovnocenné.

Autori: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 6. 2021
Dátum publikácie: 22. 6. 2021
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2021
Oblasti práva: Správne právo / Školstvo a vzdelávanie / Materské školstvo; Stredné školstvo; Školské zariadenia; Základné školstvo 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení
  • 308/1991 Zb. Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
  • 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
  • 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
  • 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
  • 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  • 245/2008 Z. z. Školský zákon
  • 61/2015 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • 251/2018 Z. z. Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.