Manažérska abeceda hasiacich látok

Súčasťou každého pracovného priestoru sú prostriedky na uhasenie požiaru. Majú rôznu formu a prevedenie, ako napr. prenosné hasiace prístroje (laicky nazývané ručné), pojazdné hasiace prístroje, stabilné hasiace zariadenia, mobilné prostriedky atď., ale podstatu majú spoločnú: náplň, ktorou uhasia požiar – hasiacu látku. Manažérska abeceda hasiacich látok, koncipovaná podľa abecedného poradia písmen, ponúka stručný prehľad hasiacich látok, ich použitie, obmedzenia, dôsledky ich aplikácie a trendy vývoja.

Autori: prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 29. 7. 2020
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2020
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Požiarna ochrana 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi
  • 121/2002 Z. z. Vyhláška o požiarnej prevencii
  • 719/2002 Z. z. Vyhláška o pravidelnej kontrole prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov
  • 94/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
  • 508/2009 Z. z. Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami
  • 67/2010 Z. z. Chemický zákon
  • 365/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené