Majetkové priznania zamestnancov vo verejnej správe

Povinnosť deklarovať majetok je jedným z protikorupčných nástrojov premietnutých priamo do slovenského právneho poriadku, ktorého cieľom je chrániť verejný záujem a zabezpečiť možnosť kontroly vybraného okruhu zamestnancov pôsobiacich vo verejnej sfére zo strany občanov. Kontrola má smerovať k sledovaniu prírastkov na majetku zamestnanca a má umožniť zistiť, z akých zdrojov boli tieto prírastky nadobudnuté. Ide tak zároveň nielen o kontrolu a následnú možnosť vyvodenia dôsledkov voči zamestnancovi, ale tiež aj o prevenciu prípadného korupčného správania zamestnancov verejného sektora.

Autori: JUDr. Renáta Považanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019
Dátum publikácie: 21. 2. 2019
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2019
Oblasti práva: Správne právo / Správne právo / Samospráva; Správne konanie; Štátna správa


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Renáta Považanová

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 73/1998 Z. z. Zákon o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže
  • 385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich
  • 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme
  • 357/2004 Z. z. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  • 346/2005 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR
  • 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
  • 35/2019 Z. z. Zákon o finančnej správe

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené