Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

V zmysle zákona je starosta obce povinný podávať majetkové priznanie s prílohou. Starosta v termíne do 31. 3. predložil majetkové priznanie aj ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Poslanci obecného zastupiteľstva ale vyžadujú aj daňové priznanie, i keď starosta nebol povinný daňové priznanie podať a bolo mu vykonané ročné zúčtovanie preddavkov.

Čl. 7 ods. 2 zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

„K písomnému oznámeniu podľa odseku 1 verejný funkcionár priloží najneskôr do 30. apríla potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok."

Autori: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 10. 2004
Dátum publikácie: 16. 1. 2018


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Anna Mackovičová

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 357/2004 Z. z. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené