III. Medzinárodný prenájom pracovných síl

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 4 ZDP za zamestnávateľa sa považuje aj daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (ekonomický zamestnávateľ), pre ktorého zamestnanec (prenajímaný zamestnanec) vykonáva prácu podľa jeho pokynov a príkazov, aj keď príjem za túto prácu na základe zmluvného vzťahu vypláca osoba so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí. Na účely ZDP sa takto vyplácaný príjem považuje za príjem, ktorý vypláca daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ekonomický zamestnávateľ.

Autori: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Dátum publikácie: 17. 10. 2016
Prameň:
Dane a účtovníctvo / DaÚ - 2016 / DaÚ - 10/2016
Personálny a mzdový poradca podnikateľa / PMPP - 2017 / PMPP - 1/2017
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené