Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2015

Daňové priznanie je konštruované v nadväznosti na zákon o dani z príjmov, preto sa príspevok venuje aj niektorým ustanoveniam tohto zákona, ktoré s danou problematikou bezprostredne súvisia. Ide o daňové inštitúty ako základ dane, zrážková daň, odpočet daňovej straty, lehota na podanie priznania a jej predĺženie, platenie preddavkov na daň, použitie podielu zaplatenej dane a pod. Upozorňujeme aj na pripočítateľné a odpočítateľné položky, ktorými sa účtovný hospodársky výsledok transformuje na základ dane, napr. opravné položky, rezervy, opravy chýb, odpis pohľadávky a príslušenstva pohľadávky, zmluvné pokuty, technické zhodnotenie prenajatého majetku, obchodné vzťahy medzi závislými osobami.

Autori: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2015
Dátum publikácie: 27. 2. 2016
Prameň: Daňový špeciál / Daňový špeciál - 2016 / Daňový špeciál - 2/2016
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Správa daní a poplatkov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právoObsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Marián Drozd

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené