O precedenčnej záväznosti súdneho rozhodnutia (aj podľa Civilného sporového poriadku)

Autor voľne nadväzuje na problematiku záväznosti súdneho rozhodnutia, ktorou sa zaoberal v predchádzajúcom čísle Justičnej revue. V tomto článku venuje pozornosť precedenčnej záväznosti súdnych rozhodnutí. Poukazuje na striktnosť uplatňovania tejto zásady v právnej kultúre common law a následne sa zaoberá otázkou, či dnes možno v našich podmienkach hovoriť o existencii tohto druhu záväznosti súdnych rozhodnutí. Podstatná časť príspevku je venovaná súvisiacej úprave v Civilnom sporovom poriadku. Autor aj v nadväznosti na danú úpravu pripomína faktory, ktoré musia byť splnené, aby mohol tento druh záväznosti v praxi korektne fungovať, pričom upozorňuje na nebezpečenstvo prílišnej „automatizácie“ pri výkone súdnej moci, ktoré so sebou precedenčná záväznosť súdnych rozhodnutí prináša.

Autori: Mgr. Peter Toth-Vaňo
Dátum publikácie: 30. 6. 2016
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2016 / JR - 5/2016
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo / Civilné procesné právo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené