4. Dary (prijímateľom daru je nezisková organizácia)

Dary predstavujú v praxi pre prijímateľov – neziskové organizácie, tiež jednu z možností externého nenávratného financovania svojej činnosti. Právna úprava darovacej zmluvy je upravená Občianskom zákonníku. Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a tento dar alebo sľub bezplatne prijíma.

Autori: Jana Vršková, Ing.
Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum publikácie: 8. 6. 2018
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2018 / DÚPP - 9-10/2018
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Financie, finančné právo / Štátne fondy; Účtovníctvo / Jednoduché účtovníctvo; Podvojné účtovníctvo


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jana Vršková

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
  • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
  • 419/2007 Z. z. Oznámenie o postupoch účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠF, obce a VÚC
  • 601/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
  • 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
  • 472/2010 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a účtovnej závierke pre nepodnikateľské subjekty - JÚ

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené