1. Nadobudnutie nového dopravného prostriedku z iného členského štátu

Predmetom dane je nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu, pričom nezáleží na tom, kto (aká osoba – či je to podnikateľ, rozpočtová organizácia, alebo občan) je nadobúdateľom a nezáleží na hodnote. Nadobúdateľ je povinný zdaniť nadobudnutie sadzbou dane 20 % platnou v SR, to znamená, že dodávateľ vyhotoví faktúru bez DPH. Uvedené sa však týka tých prípadov, keď sú splnené kritériá určené zákonom pre nový dopravný prostriedok a tento je prepravený – predávajúcim alebo kupujúcim – do SR.

Autori: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2017
Dátum publikácie: 22. 2. 2017
Prameň: Dane a účtovníctvo / DaÚ - 2017 / DaÚ - 3/2017
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnotyObsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jaroslava Betáková

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené