Mzdové veličiny pre rok 2020

Sumár mzdových veličín pre budúci rok a porovnanie rokov 2019 a 2020.

Autori: Ing. Eva Gášpárová
Dátum publikácie: 30. 12. 2019tt_cas-peniaze

V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2020 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2018 (1 013 €), veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platného k 1. 1. 2020 (210,20 €), veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2020 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2020, ustanovených príslušnými právnymi predpismi, vrátane zmien vyplývajúcich z novelizácií príslušných zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2020

1. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky

Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda. Vláda SR nariadením č. 324/2019 Z. z. ustanovila na rok 2020 minimálnu mzdu na:

  • 580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 3,333 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je daná ako súčin:

  • hodinovej minimálnej mzdy – u zamestnancov odmeňovaných hodinovou mzdou,
  • mesačnej minimálnej mzdy – u zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou,

a koeficientu minimálnej mzdy pre jednotlivé stupne náročnosti stanoveného v § 120 ods. 4 Zákonníka práce.

 

Príspevok je skrátený, celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Mzdové veličiny pre rok 2020

 

Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené