Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 302 výsledkov k 19. 11. 2019
...
Rozbaliť344/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. augusta 2019 č. MF/013624/2019-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
Rozbaliť259/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene a doplnení Dohody medzi SR a Singapurskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia
Rozbaliť258/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene a doplnení Zmluvy medzi SR a Maltou o zamedzení dvojitého zdanenia
Rozbaliť257/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene a doplnení Zmluvy SR a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia
Rozbaliť256/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
Rozbaliť255/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
Rozbaliť217/2019 Z. z. - Novela zákona o stimuloch pre výskum a vývoj
Rozbaliť155/2019 Z. z. - Novela zákona o vysokých školách
Rozbaliť108/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu
Rozbaliť11/2019 Z. z. - Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia
Rozbaliť373/2018 Z. z. - Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
Rozbaliť369/2018 Z. z. - Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
Rozbaliť368/2018 Z. z. - Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
Rozbaliť338/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
Rozbaliť236/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia
Rozbaliť112/2018 Z. z. - Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
Rozbaliť63/2018 Z. z. - Novela Zákonníka práce
Rozbaliť57/2018 Z. z. - Zákon o regionálnej investičnej pomoci
Rozbaliť343/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
Rozbaliť318/2017 Z. z. - Vyhláška o vzore daňového a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené