Oznámenie č. o1/c14/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 14/1989
Platnosť od 25.05.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov.

Federálne ministerstvo dopravy a spojov

vydalo podľa § 85a, § 90 ods. 3 a § 96 ods. 3 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov železničnej, leteckej a vodnej dopravy výnos zo 6. mája 1989 č. 9 630/1989 - 0320 o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času niektorých pracovníkov železničnej dopravy.

Výnos upravuje nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času niektorých pracovníkov železničnej dopravy. Pre pracovníkov s pravidelným nástupom do práce ustanovuje záväzné vzory turnusov uvedené v prílohe tohto výnosu. Ďalej špecificky upravuje nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami a prácu nadčas.

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov a možno doň nahliadnuť na Federálnom ministerstve dopravy a spojov - odbore ekonomiky. Zároveň sa zrušujú doterajšie smernice Federálneho ministerstva dopravy o úprave pracovného času turnusových pracovníkov železničnej dopravy z 23. októbra 1978 č. 23 000/1978-03 v znení neskorších noviel.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.