Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 93 výsledkov k 20. 1. 2022
Rozbaliť402/2021 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Rozbaliť259/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam
Rozbaliť20/2017 Z. z. - Oznámenie o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry
Rozbaliť156/2012 Z. z. - Oznámenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy z 2. decembra 2010 č. 3/2010 o určení úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre
Rozbaliť323/2011 Z. z. - Oznámenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy zo 14. decembra 2010 č. 5/2010 o regulácii cestovného v železničnej doprave
Rozbaliť45/2011 Z. z. - Zákon o kritickej infraštruktúre
Rozbaliť554/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) – dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) prijatému v Berne 9. mája 1980 v znení Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980
Rozbaliť547/2010 Z. z. - Zákon o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru
Rozbaliť484/2010 Z. z. - Oznámenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy o vydaní výnosu o regulácii cestovného v železničnej doprave
Rozbaliť473/2010 Z. z. - Oznámenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy z 3. augusta 2010 č. 1/2010 o náležitostiach návrhu na určenie cestovného a o postupe pri regulácii cestovného v železničnej doprave
Rozbaliť462/2010 Z. z. - Oznámenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy o vydaní výnosu o určení úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre
Rozbaliť460/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave z 9. mája 1980
Rozbaliťr1/c152/2010 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z.
Rozbaliť351/2010 Z. z. - Vyhláška o dopravnom poriadku dráh
Rozbaliť350/2010 Z. z. - Vyhláška o stavebnom a technickom poriadku dráh
Rozbaliť345/2010 Z. z. - Oznámenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy o vydaní výnosu o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre
Rozbaliť344/2010 Z. z. - Oznámenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy o vydaní výnosu o náležitostiach návrhu na určenie cestovného a o postupe pri regulácii cestovného v železničnej doprave
Rozbaliť205/2010 Z. z. - Vyhláška o určených technických zariadeniach
Rozbaliť166/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) – dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) prijatému v Berne 9. mája 1980 v znení Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980
Rozbaliť165/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vyhlásení Slovenskej republiky podľa článku 42 Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) o neuplatňovaní Dodatkov CUI, APTU a ATMF
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.