Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2018

Časti videa:

  Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2018 [120 min.]  Platený prístup

Upozornenie: Prístup do uzamknutých častí videí majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom. Prihláste sa, prosím, kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2018

Publikované: 24. 1. 2018

Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Stav: Archívne

Právny stav od: 1. 1. 2018

Právny stav do: 1. 1. 2020

Minutáž: 120 min.

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2018 so sebou prináša viac ako 27 výrazných zmien. Čo sa od januára zmenilo, aké sú dôsledky a ich praktická aplikácia sa dozviete v dvojhodinovom videoškolení s Ing. Vladimírom Ozimým.

 

Obsah:

 • Zmeny v definícii rezidencie fyzických osôb (§ 2 písm. prvý bod)
 • Zmena v definícii závislých osôb ( § 2 písm. n) a r)
 • Zavedenie pojmu sídlo, ústredie, konečný príjemca, digitálna platforma (§ 2 ae až ah)
 • Zmeny v oblasti prepravy zamestnancov do zamestnania ( § 5 ods. 7 písm. m, § 19 ods. 2 písm. s)
 • Zmeny v oblasti zdaňovania manželov (§ 4 ods. 8 a § 8 ods. 16)
 • Konkurz a splátkový kalendár u fyzickej osoby ( § 4 ods. 9 a § 9 ods. 1 písm. e)
 • Zmeny v oblasti tvorby opravnej položky a odpisu pohľadávky ( § 20 ods. 10 až 12, § 20 ods. 2 písm. c), § 19 ods. 2 písm. h)
 • Príležitostná činnosť ( § 8 ods. 1 písm. a)
 • Nový druh nezdaniteľnej časti pre fyzické osoby (§ 11 ods. 1,14 a § 35 ods. 1 písm. b), § 37 ods. 1 písm. d) ZDP
 • Reklama poskytnutá na charitatívne účely neziskovej organizácii ( § 12 ods. 3, § 17 ods. 19 písm. i), § 17 ods. 3 písm. m, § 13 ods. 1 písm. g, )
 • Oslobodený príjem pri patente, úžitkovom vzore, a vlastnom softvéri u právnických osôb (§ 13a, § 17 ods. 42)
 • Oslobodený príjem pri používaní patentu, úžitkovom vzore na výrobu výrobkov u právnických osôb (§ 13b, § 17 ods. 42)
 • Oslobodený príjem z predaja akcií a obchodných podielov ( § 13c, § 19 ods. 3 písm. u, § 19 ods. 2 písm. f
 • Výdavky na výskum a vývoj ( § 30c ZDP)
 • Odpisovanie kúpeľných budov a technického zhodnotenie na nich ( § 26 ods. 12, § 22 ods. 6 písm. f) ZDP)
 • Zavedenie EXIT TAX - daň pri presune majetku do zahraničia ( § 17f, § 17g, § 25, § 25a, § 15)
 • Zmena zdaňovacieho obdobia ( § 41 ods. 12 a 13)
 • Zmeny v definícii zdroja príjmov nerezidentov a pojmu stálej prevádzkarne
 • Vyplácané podiely členom v.o.s. a komplementárom k.s. ( § 16 ods. 1 písm. e) bod 11, § 43 ods. 3 písm. s, § 43 ods. 24 a 25, § 44 ods. 7, § 51e ods. 2 až 4)
 • Nepeňažný vklad (§ 17b, § 17d)
 • Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie – právne nástupníctvo ( §17c, § 17e, § 43 ods. 3 písm. t)
 • Zdaňovanie oceňovacích rozdielov pri použití princípu reálnych hodnôt ( § 17c)
 • Zdaňovanie oceňovacích rozdielov pri použití princípu pôvodných cien (§ 17e)
 • Výdavky vylúčené z daňovej uznateľnosti závislých osôb ( § 21 ods. 2 písm.o)
 • Ostatné zmeny v oblasti zrážkovej dane ( § 43)
 • Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania ( § 49)
 • Asignačná daň ( §50, § 39 ods. 7)

Toto videoškolenie je súčasťou ročného prístupu videoškolení z oblasti Dane a účtovníctvo.

Prílohy

 • Prednáška: Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2018 / 876 kB

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.