Monitorovanie súkromnej elektronickej pošty zamestnanca zamestnávateľom a legálnosť dôkazu

Za účelom preverenia, či zamestnanec dodržiava pracovnú disciplínu, je zamestnávateľ, rešpektujúc zásady legality, legitimity a proporcionality, oprávnený monitorovať aj súkromnú...
Spisová značka: 3 Cdo 233/2015
R číslo: 16/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 12. 9. 2016
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Riešenie pracovno - právnych sporov
Územná pôsobnosť: Slovensko
Zdroj: Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR
Právny inštitút:
pracovno-právne spory / okamžité zrušenie pracovného pomeru; porušenie pracovnej disciplíny
štátna služba / štátnozamestnanecký pomer


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené