Zaúčtovanie prijatia vymoženej pohľadávky a úrokov z omeškania

Spoločnosť súdnou cestou vymáhala neuhradené pohľadávky od dlžníka ešte v roku 2016, v tom roku zaúčtovala aj úroky z omeškania, aj súdny poplatok. V roku 2019 boli spoločnosti splatené všetky pohľadávky aj s úrokom omeškania, aj so súdnym poplatkom. Môže spoločnosť účtovať predpis vráteného súdneho poplatku a časť úrokov, ktoré boli spoločnosti uhradené nad sumu vypočítaných úrokov, v roku 2019 alebo ešte to môže dať do roku 2018? Ako bude o tom účtovať, resp. aký bude účtovný predpis?

Autori: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2005
Dátum publikácie: 21. 5. 2019


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Katarína Jašurková

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené