Zaradenie zamestnankyne obce do platovej triedy

Zamestnankyňa obce je zaradená do 8. platovej triedy. Podľa nových tabuliek platných od 1. 1. 2019 má byť zaradená do 5. alebo do 6. platovej triedy? Má strednú ekonomickú školu s maturitou. Na obecnom úrade je zamestnaná iba sama, robí všetko, čiže mzdy, účtovníctvo, evidenciu obyvateľov, poštu, nezamestnaných, čo sa týka úradu práce, projekty, jednoducho komplet všetko. Obec má 785 obyvateľov, má aj materskú školu.

Autori: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 8. 11. 2019


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jarmila Szabová

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
  • 341/2004 Z. z. Nariadenie o katalógoch pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené