Základná finančná kontrola v školskej jedálni

JJe potrebná v školskej jedálni základná finančná kontrola pri dodacích listoch (preberá tovar na základe objednávky, objednávka na základe zmluvy, faktúru nemá, pri úhrade faktúry sa finančná kontrola vykoná). Z účtu školskej jedálne nie sú odúčtované poplatky za vedenie účtu. Má byť finančná kontrola na konci mesiaca? Aký dátum uvádzať pri finančnej kontrole, ak výpis prichádza neskôr, nikdy nie posledný deň v mesiaci? Je potrebná finančná kontrola pri príjmoch školskej jedálne? Príjem za stravné sa realizuje bezhotovostne na účet školskej jedálne – doklad je mesačný výpis. Alebo stravníci, ktorí uhrádzajú poštovou poukážkou stravné – v tomto prípade chodí výpis z pošty – súhrnná rekapitulácia platieb s rozpisom mien. Vedúca školskej jedálne predkladá na konci mesiaca účtovníčke:  Vyúčtovanie nákupu a spotreby potravín, výrubu poplatkov a inkasa – Peňažný denník za mesiac – Súhrnnú rekapituláciu – Výkaz stravovaných osôb – Mesačné Hlásenie hospodárenia skladu – Bilancia príjmov a nákladov, Obratová súpiska zásob. Ide o to, že mesačnú uzávierku môže robiť, až keď má výpis, teda pozadu za predchádzajúci mesiac. Ak je potrebné vykonať finančnú kontrolu na týchto dokladoch, aký dátum uvádzať?

Autori: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2016
Dátum publikácie: 5. 11. 2018


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Súvisiace odborné články

Súvisiace rozhodnutia NSS ČR

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené