Vyrovnanie poistného pri skončení pracovného pomeru

Od roku 2009 je zamestnaná zamestnankyňa, poberateľka invalidného dôchodku s poklesom 50 % schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Menovanej bol priznaný starobný dôchodok od 2. 1. 2016, o čom predložila rozhodnutie Sociálnej poisťovne. Menovaná je od 15. 10. 2018 práceneschopná a požiadala o rozviazanie pracovného pomeru dohodou k 31. 12. 2018. Za december 2018 jej zamestnávateľ preplatí nevyčerpanú dovolenku vo výške 112,80 €, odchodné vo výške 377,28 €, spolu 490,08 €. Na zdravotné poistenie odvedie zo 490,08 € 2% - 9,80 € za zamestnanca a 5 % - 24,50 € za zamestnávateľa. Na sociálne poistenie sumu 490,08 € rozpočíta na 12 mesiacov (490,08 : 12 = 40,84 €) a vypočíta všetky druhy poistného za každý mesiac, bez ohľadu na to, že zamestnankyňa odvádzala poistne iba na nemocenské a starobné, alebo že v mesiaci november a december 2018 nemala žiadny iný príjem. Zamestnankyňa ukonči pracovný pomer k 31. 12. 2018 a k tomuto dátumu bude odhlásená zo sociálneho a zdravotného poistenia, peňažne plnenie bude vyplatené vo výplatnom termíne zamestnávateľa, t. j. 10. 1. 2019. Ide v tomto prípade o nepravidelný príjem?  

Autori: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2012
Dátum publikácie: 20. 2. 2019


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jana Repáčová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené