Vyradenie zásob likvidáciou

Spoločnosť eviduje v majetku zásoby náhradných dielov, ktoré sú technicky a morálne zastarané. Náhradné diely boli odovzdané do zberných surovín, kde spoločnosť za ne získala príjem. Je obstarávacia cena náhradných dielov posudzovaná ako daňový výdavok pri ich vyradení, ak príjem za ich odovzdanie do zberu je v nižšej hodnote, ako bola obstarávacia cena? Vzťahuje sa § 21 ods. 2 písm. n) bod 3 aj na náhradné diely alebo iba na zásoby tovaru?

Autori: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Dátum publikácie: 2. 5. 2017


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
  • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené