Vymenovanie riaditeľa školy bez výberového konania

Môže starosta obce poveriť riadením školy do konca júna riaditeľa, ktorého funkčné obdobie končí v januári (môže použiť § 5 ods. 9 zákona o výkone práce vo verejnom záujme)? Dátum výberového konania by v tom prípade vyhlásil na termín, ktorý by danému stavu vyhovoval (asi na mesiac jún)?

Poruší zákon, ak nevyhlási výberové konanie pred ukončením funkčného obdobia? (citácia: „Zriaďovateľ by mal v dostatočnom predstihu pred ukončením funkčného obdobia vyhlásiť výberové konanie, aby mohli byť dodržané lehoty pri procese výberového konania, ktoré sú ustanovené v osobitnom predpise“ – § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme).

Autori: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Dátum publikácie: 14. 8. 2019


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jarmila Szabová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené