Vlastné akcie, nadobudnutie

Akciová spoločnosť nadobudla vlastné akcie odkúpením od dedičov po zomretých akcionároch. Akcie neboli zatiaľ pridelené ani predané. Ako sa účtuje nákup vlastných akcií, vytvorenie osobitného rezervného fondu a rozdiel medzi menovitou hodnotou akcií a ich cenou obstarania, za ktorú boli akcie odkúpené? V akej hodnote je účtované na jednotlivých účtoch? Kedy zúčtovať rozdiel z nadobudnutia?

Autori: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum publikácie: 8. 11. 2019


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Drozd, vlastné akcie

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené