Uplatnenie odpisov k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a hnuteľných vecí

SZČO prenajíma budovu so všetkým zariadením (kancelársky nábytok, servisné stroje na opravu áut a ostatné prístroje) právnickej osobe, v ktorej je SZČO aj spoločníkom. Budova a stroje sú obchodným majetkom SZČO, pričom odpisuje budovu aj stroje samostatne alebo sú už niektoré stroje odpísané. Cena prenájmu je trhová, ale je stanovená podľa nájomnej zmluvy ako 1 cena za budovu a všetko zariadenie, stroje v nej. Cena nájmu nie je konkretizovaná pre jednotlivý majetok. Cena nájmu za rok prevyšuje celkovú sumu všetkých odpisov za príslušnú budovu, stroje, zariadenia, ktoré SZČO odpisuje samostatne.

Môže SZČO dokladovať daný limit odpisov stanovený zákonom od 1. 1. 2015 ako sumu celkového nájmu za rok v porovnaní s celkovou sumou odpisov za všetok prenajatý majetok? Keďže sa nedá ani vyčísliť v zmluve, aká časť nájomnej ceny pripadá na daný stroj, zariadenie, budovu, pretože sa to prenajíma ako celok.

Autori: Ing. Jana Barčíková
Právny stav od: 1. 1. 2012
Dátum publikácie: 23. 3. 2016


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jana Barčíková

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené