Príjmy z prenájmu príspevkovej organizácie

Príspevková organizácia prenajíma nehnuteľnosť na športové a kultúrno-spoločenské podujatia v meste. Je príjem z prenájmu u príspevkovej organizácie príjmom oslobodeným od dane z príjmov v zmysle § 13 ods. 1 zákona o dani z príjmov tak, ako keby túto nehnuteľnosť prenajímalo mesto? Príjmy za prenájom hrobového miesta, úhrady za používanie trhového miesta, za využívanie služieb miestnej knižnice, prípadne iných úhrad, ktorých výšku stanovuje mesto schválením v mestskom zastupiteľstve a príjemcom platby je príspevková organizácia, sú zdaniteľnými príjmami? 

Autori: Ing. Marta Rešetková, PhD., daňová poradkyňa
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2016
Dátum publikácie: 27. 5. 2014 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené