Poverenie vykonávaním právnych úkonov

Základná škola s právnou subjektivitou je zriadená obcou, štatutárnym orgánom je riaditeľka školy, ktorá má jedného zástupcu.

Právne úkony voči zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom (riaditeľka ZŠ), robí orgán, ktorý ho vymenoval (obec), v zastúpení starostom obce (§ 4 zákona o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, § 3 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve).

Je možné časťou úkonov, konkrétne podpisovaním dovolenky a priepustky, poveriť a splnomocniť zástupcu školy?

Autori: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Dátum publikácie: 10. 7. 2019


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jarmila Szabová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené