Opravná položka zaúčtovaná v PÚ uvedená v DPFO B

Fyzická osoba (advokátka) účtujúca v podvojnom účtovníctve má starú pohľadávku, nepremlčanú, nedá sa započítať a nenadobudla ju postúpením. Rozhodla sa k nej vytvoriť opravnú položku. Hodnota pohľadávky je 18 000 €. Od splatnosti uplynulo 716 dní. Z toho vyplýva tvorba opravnej položky vo výške 20 %, t. j. v sume 3 600 €. Účtovanie bolo vo výške 3 600 €, MD 547/D 391. Z hľadiska daňového priznania FO účtujúcej v podvojnom účtovníctve, kde sa má uviesť na daňovom priznaní opravná položka alebo ako je to s daňovým vplyvom tejto opravnej položky? Ak by nebola uhradená v ďalšom roku a uplynulo by od splatnosti 1 081 dní, ako sa to prejaví v účtovníctve a po daňovej stránke na daňovom priznaní FO účtujúcej v podvojnom účtovníctve?

Autori: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2014
Dátum publikácie: 14. 2. 2020


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Zuzana Uríková

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené