Neplatné skončenie pracovného pomeru

Zamestnávateľ uzavrel so zamestnancom – hlavným kontrolórom (funkčné obdobie 6 rokov podľa zákona o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov) pracovnú zmluvu dňa 15. 4. 2013. Dňa 15. 10. 2015 bol s ním ukončený pracovný pomer v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva. Dňa 17. 12. 2015 hlavný kontrolór (zamestnanec) doručil výzvu na zotrvanie v pracovnom pomere. Dňa 13. 7. 2016 doručil výzvu na poskytnutie náhrady mzdy. Dňa 8. 3. 2018 bolo vyhotovené Uznesenie Krajského súdu v Prešove, kde súd rozhodol, že zrušuje uznesenie OZ z 15. 10. 2015, ktorým bol hlavný kontrolór odvolaný z funkcie, čiže jeho pracovný pomer trvá.

Ustanovenie § 79 ods. 2 Zákonníka práce hovorí, že „ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 12 mesiacov, môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť..., prípadne náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov vôbec nepriznať...". V uznesení Krajského súdu sa neuvádza náhrada mzdy. Ako postupovať v takomto prípade?

V Uznesení Krajského súdu sa o. i. uvádza: „S poukazom na vyššie citované ustanovenie § 347 ods. 3 Správneho súdneho poriadku súd konštatuje, že z dôvodu zrušenia napadnutého uznesenia zastupiteľstva právoplatnosťou tohto rozhodnutia zanikajú právne účinky uznesenia č. 86 zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce V zo dňa 26. 11. 2015, ktorým bol do funkcie hlavného kontrolóra žalovanej obce následne zvolený iný kandidát"..., čo znamená, že zanikajú právne účinky? Zvolený iný kandidát si svoju prácu vykonával od 1. 12. 2015 a je odmeňovaný mesačnou mzdou.

Autori: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 4. 2002
Dátum publikácie: 20. 6. 2018 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Anna Mackovičová

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené