Nárok na vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj

Pedagogický zamestnanec skončil pracovný pomer 30. 6. 2018 z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Do uvedeného dňa poberal kreditový príplatok podľa predpisov účinných do 31. 8. 2019. V januári 2020 tohto pedagogického zamestnanca zamestnávateľ prijal opäť do pracovného pomeru na zastupovanie. Pokračuje zamestnávateľ vo vyplácaní kreditového príplatku, teraz príplatku za profesijný rozvoj, ďalej?

Autori: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Dátum publikácie: 30. 7. 2020 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jarmila Szabová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené