Dočasná pracovná neschopnosť pre chorobu a neospravedlnená neprítomnosť v práci

Zamestnanec bol dlhodobo práceneschopný od 24. 4. 2014, podporné obdobie skončilo 12. 3. 2015. To, či práceneschopnosť naďalej trvá, si zamestnávateľ overoval telefonicky u zamestnanca a zároveň v pobočke Sociálnej poisťovne. Zamestnanec v decembri 2015 telefonicky oznámil, že práceneschopnosť bola ukončená 8. 12. 2015 s prísľubom, že originál ukončenia práceneschopnosti zašle. Zamestnanec mal ešte 1 deň starej dovolenky, ktorú si vyčerpal 9. 12. 2015 a zároveň sa so zamestnávateľom dohodli, že pracovný pomer 9. 12. 2015 aj ukončí.

V januári pri spracovaní miezd a kontrole dokladov bolo zistené, že chýba ukončenie práceneschopnosti tohto zamestnanca.

Na posudkovom oddelení Sociálnej poisťovne (kde lekár zasiela svoje ukončenie) zamestnávateľ zistil, že ukončenie práceneschopnosti bolo vystavené v decembri 2015, ale so spätným dátumom ukončenia (8. 6. 2015) z dôvodu, že sa zamestnanec nezúčastňoval pravidelných kontrol.

Môže ho zamestnávateľ vyzvať, aby zdokladoval obdobie od 8. 6. 2015 do 8. 12. 2015? Ak to nezdokladuje, lebo nemá ako, môže mu zamestnávateľ následne udeliť absenciu na toto obdobie?

Autori: JUDr. Jana Kováčová
Právny stav od: 1. 4. 2002
Dátum publikácie: 11. 3. 2016 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Jana Kováčová

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené